Om Lidén Data Gruppen AB

Lidén Data Gruppen äger och driver genom dotter- och intressebolag fibernät/stadsnät i Enköping, Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta och Tierps kommuner. Lidén Data Gruppen har funnits sedan 1982 och började bygga fibernät redan 1997. Vi är en stabil företagsgrupp som agerar långsiktigt och bygger kvalitativa fibernät för framtiden.

Dotterbolaget Lidero Network AB bedriver grossistverksamhet genom att leverera internetkapacitet och transmissionstjänster till andra nätägare/operatörer. Lidero äger och driver bland annat en av knutpunkterna för internettrafiken i Sverige, SOL-IX. Lidero förfogar över fibernät i Mellansverige som är driftsatt med avancerad våglängdsutrustning. Lidero agerar även kommunikationsoperatör i de fibernät som ägs av Lidén Data Gruppen.

Lidén Data Gruppen AB
Organisationsnummer: 556503-2017
Säte: Skogsvägen 2, 749 41 Enköping
Telefon: 0171 – 42 00 01
Fax: 0171- 317 18
Besöks-/postadress: Skogsvägen 2, 749 41 Enköping

Kontorstider
Telefon: 0171 – 42 00 00
Vardagar 08:00 – 17:00

Kundtjänst
Telefon: 0171 – 42 00 01
Öppet: vardagar 08:00 – 20:00, helger 09:00 – 16:00